Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill skärpa straffet för gravfridsbrott

Publicerad

I en lagråds­remiss föreslår regeringen skärpta straff för allvarliga fall av grav­frids­brott, vilket bland annat omfattar vandali­sering av grav­platser och stymp­ning av lik.

Straffet för grav­frids­brott har inte ändrats på nästan 30 år och maximi­straffet är idag fängelse i två år. För att bättre åter­spegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen att ett grovt grav­fridsbrott ska införas med ett straff på fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Lagrådsremiss: Skärpt straff för gravfridsbrott

– Att en kropp bränns upp eller van­ställs inne­bär inte bara en grov kränk­ning av den döde, det kan också göra det svårare för polisen att utreda brott. Därför före­slår vi nu kraftigt skärpta straff för de mest allvarliga fallen av grav­frids­brott, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I lagråds­remissen lämnas också förslag om bland annat vilka brott som normalt ska bedö­mas som grova. Det kan handla om att ett lik stympats, bränts eller gömts undan för att det inte ska upptäckas. Det kan också handla om vandali­sering av begrav­nings­platser. I de allvar­ligaste fallen är avsikten att den övre delen av straff­skalan ska användas när straff döms ut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh