Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen vill skärpa miljökontrollen vid bilbesiktning

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna för skärpt miljökontroll vid besiktning. En skarpare kontroll ska ge bättre luftkvalitet.

– Det är av största vikt att utsläppen från fordon minskar för att nå de svenska miljömålen. Regeringen vill därför se skärpta miljökrav i bilbesiktningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

För att kunna skärpa kontrollen och förbättra luftkvaliteten får Transportstyrelsen nu i uppdrag att se över hur förutsättningarna för en god kontroll kan förbättras. Analysen ska avse besiktning av personbilar, lastbilar och A-traktorer samt övriga fordon i den mån det bedöms relevant.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 15 februari 2023.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Bakgrund:

När regeringen låtit myndigheter analysera de befintliga miljökraven vid besiktning har det visat sig att det på flera områden saknas förutsättningar för en skärpt miljökontroll. Exempelvis räcker dagens mätmetoder inte alltid till för att mäta de låga utsläpp som nya fordon ger upphov till. På andra områden saknas kunskap om hur ett gränsvärde påverkar verkliga utsläpp. Regeringen ger därför Transportstyrelsen i uppdrag att se över detta.