Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att det ska införas ett särskilt brott för hedersförtryck.

– Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. Vi har tidigare infört en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv, och nu inför vi ett särskilt brott för upprepade hedersrelaterade gärningar, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Förslagen i propositionen innebär att det ska införas ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck. Brottet innebär att det införs en särskild strängare straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv och där gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Straffet föreslås vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

Förslagen innebär att den kritik som Lagrådet framfört rörande konstruktionen av brottet och straffskalan omhändertas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh