Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag införs för tiden december 2021 - februari 2022

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare respektive handelsbolag (inklusive kommanditbolag) med minst en fysisk person som delägare. Stöden utökas för tiden december 2021 - februari 2022. Regeringens beslut bygger på att riksdagen utifrån förslag i en extra ändringsbudget (prop. 2021/22:86) beslutat om anslag för omsättningsstöd till enskilda näringsidkare respektive handelsbolag för perioden december 2021 - februari 2022.

Omsättningsstöden är ekonomiska stöd riktade till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin.

Den ökade smittspridningen har lett till restriktioner och skärpta allmänna råd som bedöms påverka företagens verksamhet negativt under stora delar av perioden december 2021 - februari 2022. Regeringen har därför idag beslutat att omsättningsstöden till enskilda näringsidkare respektive handelsbolag utökas till att omfatta dessa tre månader.

En förutsättning för stöd är att den enskilda näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden har förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden. December, januari och februari utgör individuella stödperioder. De bestämmelser som reglerar omsättningsstöden för stödperioderna december 2021 - februari 2022 träder i kraft den 7 februari 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.