Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsministern till Bryssel för diskussioner om batterier och grön omställning

Publicerad

Den 23–24 februari reser näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson till Bryssel för möte i Konkurrenskraftsrådet och Europeiska batterialliansen.

Vid onsdagens högnivåmöte med Europeiska batterialliansen träffar näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson representanter från övriga medlemsstater, EU-kommissionen och Europeiska Investeringsbanken. Deltagarna kommer att diskutera hur unionen kan säkra tillgång till de råmaterial som krävs för att möta den ökade efterfrågan på batterier. På dagordningen står även samtal kring den kompetens som krävs för fortsatt etablering av en konkurrenskraftig och hållbar värdekedja för batterier i Europa.

Näringsministern deltar sedan även vid torsdagens möte i Konkurrenskraftsrådet där deltagande ministrar kommer att anta en allmän inriktning om företagens hållbarhetsrapportering. Detta följs av en diskussion om transportsektorns gröna omställning och om EU-kommissionens förslag till förordning om utländska subventioner som snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.

– Frågorna på dagordningen under dessa dagar i Bryssel är viktiga för vårt svenska näringsliv, inte minst vad gäller rättvis konkurrens på inre marknaden och den gröna omställningen av industrin - där hållbara batterier spelar en nyckelroll, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord