Jämlika regler om föräldraskap i internationella situationer

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagråds­remiss med förslag till jäm­lika och inklu­derande regler om föräldra­skap i inter­natio­nella situa­tioner. Syftet är att öka jäm­lik­heten mellan föräldrar i sam­könade och olik­könade rela­tioner.

– Det är ange­läget att reglerna om föräldra­skap utvecklas i takt med sam­hället och är anpassade till olika sätt att bilda familj. Reglerna ska inte bara fungera för olika familjer som bil­das i Sverige, utan även för olika familjer som kommer hit från andra län­der, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

 – Varje barn ska ha en trygg familje­situation och få växa upp i ett sam­hälle som inte gör skillnad på personer beroende på kön eller på olika familje­­konstella­tioner, säger kultur­minister Jeanette Gustafsdotter.

I lagråds­remissen föreslås att det ska införas en ny föräldra­skaps­presumtion i inter­natio­nella situa­tioner. Det inne­bär att en kvinna som är eller har varit gift med barnets mor på vissa villkor auto­matiskt ska anses som bar­nets förälder i Sverige.

Det föreslås också att utländska dom­stols­­av­gö­ran­den och fast­­ställelser om föräldra­skap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor under vissa förut­sätt­ningar ska erkännas i Sverige. Utöver det föreslås också flera andra inter­natio­nellt privat- och process­rättsliga reg­ler om föräldra­skap för den kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor.

Förslagen inne­bär att fler barn kommer att ha två rätts­liga föräldrar i Sverige. De leder också till ökad jäm­likhet mellan föräld­rar i sam­könade respek­tive olik­könade relationer.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00