Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

Publicerad

Nu är det klart – fribeloppet kommer att slopas under det första kalenderhalvåret 2022. Riksdagen sa i går ja till förslagen i regeringens extra ändringsbudget och i dag har regeringen fattat beslut om den förordningsändring som krävs för att verkställa beslutet.

– Alla studenter som gör viktiga insatser i till exempel vården kan nu jobba utan att behöva oroa sig för sitt studiemedel eller för att bli återbetalningsskyldiga till CSN. Det här är en tillfällig förändring vi gör för att studenter ska kunna avlasta vården eller andra samhällsviktiga funktioner i den extraordinära situation som covid-19-pandemin innebär, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Förordningen träder i kraft den 7 februari 2022, men bestämmelserna ska tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2022. Därmed kommer CSN inte att göra någon inkomstprövning för perioden mellan den 1 januari och den 30 juni 2022. Det innebär i praktiken att fribeloppet slopas för samtliga studerande med studiemedel även under det första halvåret 2022. Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet