Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Försöksverksamheten med snabbare lagföring för unga lagöverträdare byggs ut och förlängs

Publicerad

Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för lag­överträdare under 18 år finns sedan 2019 i norra Stockholm. Regeringen har i dag beslutat att försöksverksamheten byggs ut till hela polisregion Stockholm. I fortsättningen ska även allvarligare brottslighet kunna hanteras i snabbförfarandet.

– För att göra det möjligt att längre fram kunna övergå till en permanent verksamhet ser vi nu till att utvidga försöket med snabbare lagföring för unga lagöverträdare så att det kan testas i hela polisregion Stockholm och även kunna innefatta allvarligare vålds- och tillgreppsbrott som till exempel rån, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringens uppdrag innebär att Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket ska bygga ut försöks­verksamheten från polisområde Stockholm nord till hela polisregion Stockholm under året. Försöksverksamheten förlängs också från utgången av 2022 till utgången av 2024.

Den utbyggda och fortsatta försöksverksamheten ska genomföras med utgångs­punkt i förslagen i betänkandet Snabbare lagföring – ett snabb­förfarande i brottmål. Det innebär bland annat att även brott mot person som utreds av åklagare i fortsättningen ska kunna ingå i snabb­förfarandet, till exempel allvarligare vålds- och tillgreppsbrott som rån.

Att arbetet med snabbare lagföring utvidgas är en av punkterna i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh