Äldre hbtqi-personers hälsa, vård och omsorg ska kartläggas

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att kartlägga äldre hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Socialstyrelsen som regeringen samtidigt ger i uppdrag att kartlägga äldre hbtqi-personers behov av, och tillgång till, kommunal vård och omsorg.

Regeringen har nyligen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja, samordna och följa upp de hbtqi-strategiska myndigheternas arbete för att främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Uppdraget är centralt för att bygga upp ett långsiktigt kunskapsbaserat arbete, samordnat erfarenhetsutbyte, effektivare samordning och systematisk uppföljning.

Nu får Folkhälsomyndigheten även i uppdrag att kartlägga äldre hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor. Uppdraget till Folkhälsomyndigheten ska genomföras i nära samverkan med Socialstyrelsen, som samtidigt får i uppdrag att kartlägga äldre hbtqi-personers behov av, och tillgång till, kommunal vård och omsorg. Kunskap och erfarenheter ska också inhämtas från berörda myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och lärosäten.

- Att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga äldre hbtqi-personers hälsa, levnadsvillkor och behov av vård och omsorg är ett viktigt steg framåt i arbetet med att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Uppdragen till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska slutredovisas den 29 september 2023.

De hbtqi-strategiska myndigheterna

 • Barnombudsmannen
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Polismyndigheten
 • Socialstyrelsen
 • Statens kulturråd
 • Statens skolverk

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00