Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Statskontoret får i uppdrag att utreda Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utreda Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform. Statskontoret ska lämna förslag om Sjöfartsverket kan organiseras och finansieras på ett mer ändamålsenligt sätt.

– Vi vill fortsatt stärka svensk sjöfart och därför ser vi nu över om Sjöfartsverkets organisations- och finansieringsform kan komma att behöva ändras. Sjöfartsverket har en viktig uppgift att tillsammans med branschen utveckla svensk sjöfart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Statskontoret ska i sitt uppdrag utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform i syfte att lämna förslag på en ändamålsenlig myndighetsorganisation och finansiering som möjliggör en effektiv styrning mot transportpolitiska och klimatpolitiska mål.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 februari 2023.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström