Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

SCB ges i uppdrag att ta fram verktyg för större träffsäkerhet i genomförande och uppföljning av jämställdhetspolitiska insatser

Publicerad

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta fram en handledning för arbete med könsuppdelad statistik med ett särskilt fokus på hur kön kan samvariera med andra variabler. SCB ska också genom en förstudie utreda förutsättningarna för att erbjuda könsuppdelad statistik till myndigheter.

Syftet med handledningen och förstudien är att underlätta för myndigheter att göra mer fördjupade analyser av hur deras verksamheter påverkar jämställdheten i samhället. Många myndigheter saknar i dag information för att kunna göra sådana statistiska analyser, till exempel i fråga om födelseregion, utländsk bakgrund, utbildningsnivå eller vistelsetid i Sverige.

– Det finns ett behov av att fördjupa kunskapen om hur olika variabler påverkar kvinnors och mäns villkor och möjligheter i samhället. Myndigheter har stor påverkan på både jämställdhet och människors liv. Könsuppdelad statistik på fler områden skulle kunna leda till bättre prioriteringar och en större träffsäkerhet i utformningen av de jämställdhetspolitiska insatserna och förbättra människors livsvillkor, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2023.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein