Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Samordnare för inrikes sjöfart får utökat uppdrag

Publicerad

Regeringen har beslutat att utöka uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart. Det innebär bland annat att analysera hur Clydebankdeklarationen kan genomföras i Sverige, samt att föra dialog med Sveriges Hamnar och Sjöfartsverket för mer likvärdiga miljö- och klimatstyrningsincitament i hamn- och farledsavgifterna.

– Vi levererar vad vi åtog oss under COP26. För att Sverige ska nå klimatmålen behöver en större andel av godset fraktas på järnväg och till sjöss. Mer inrikes sjöfart och närsjöfart kan också minska trängseln på vägarna. Vi måste bättre använda sjöfartens potential och därför utökar vi nu den nationella samordnarens uppdrag, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Clydebankdeklarationen, som lanserades under klimattoppmötet i Glasgow, innebär att de länder som stödjer deklarationen ska främja sjöfartens klimatomställning genom att identifiera och verka för gröna sjöfartskorridorer, det vill säga en sträcka mellan två hamnar som, åtminstone delvis, trafikeras av utsläppsfria sjötransporter.

För att utreda förutsättningarna för gröna korridorer och hur dessa kan utformas för minska utsläppen inom sjöfarten, samt verka för att sådana korridorer etableras, ska den nationella samordnaren föra dialog med hamnar, rederier, transportköpare samt andra berörda aktörer.  

Den nationella samordnaren ska också föra dialog med Sveriges Hamnar och Sjöfartsverket för att miljö- och klimatstyrningsincitamenten i hamn- och farledsavgifterna ska bli mer likvärdiga. Samordnaren ska även kartlägga miljö- och klimatincitamenten i avgiftssystemen vid de utländska hamnar som mest trafikeras av fartyg till och från svenska hamnar. En likvärdig syn på vilka kriterier som bör gälla när det gäller miljö- och klimatdelen av avgifterna bidrar till att det lönar sig bättre för fartygsägare att investera i ny och smart miljöteknik.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 14 oktober 2022.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström