Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill införa ett system med kronvittnen och stärka skyddet för vittnen

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag för att bryta tystnadskulturen och få fler att våga vittna om brott. Bland annat föreslås en möjlighet till strafflindring för den som medverkar i utredningen av någon annans brott, så kallade kronvittnen, och skärpta straff för exempelvis övergrepp i rättssak.

Ladda ner:

Brott med kopplingar till kriminella nätverk är ofta särskilt svåra att utreda. Inte sällan finns det också en rädsla för de kriminella som påverkar benägenheten att medverka i brottsutredningar. Att personer som har uppgifter att lämna medverkar i brottsutredningar är många gånger avgörande för att den som har begått ett brott ska kunna dömas.

Lagrådsremiss: En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

– Vi måste bryta tystnadskulturen och med kraft reagera mot brott som påverkar rättsväsendets arbete och människors vilja att delta i rättsprocessen negativt. De kriminella som vill skrämma vittnen ska mötas av sträng lagstiftning, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

För att fler personer i kriminella nätverk ska samarbeta med myndigheterna lämnas ett kronvittnesförslag. Det innebär att den som medverkar i utredningen av någon annans brott ska kunna få ett lindrigare straff. Samtidigt skärps straffen för olika former av falska anklagelser. Det lämnas också förslag för ett förbättrat skydd för vittnen, bland annat om sekretess i domstol för kontaktuppgifter.

Lagrådsremissen innehåller även förslag på straffskärpningar för bland annat övergrepp i rättssak, som betyder att personer hotar eller utsätter till exempel vittnen för våld på grund av att de medverkar till en utredning eller rättsprocess.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagrådsremissen omfattar flera punkter i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh