Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad kvalitet i rättsintyg vid vålds- och sexualbrott

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att Rättsmedicinalverket, RMV, får meddela föreskrifter om ett rättsintygs utformning och innehåll. Syftet är att öka kvaliteten i intygen.

Ett rättsintyg utgör ofta en viktig dokumentation i samband med vålds- och sexualbrott och kan få stor betydelse i rättegångar om exempelvis våld i nära relation. Intyget utfärdas vanligtvis av läkare med specialistkompetens vid RMV, men även andra läkare får i vissa fall utfärda ett sådant intyg. Det kan till exempel handla om att den läkare som undersöker och behandlar en patient vid en akutmottagning utfärdar rättsintyget. Det har kunnat konstateras att kvaliteten i rättsintygen varierar, bland annat beroende på vilken aktör som har utfärdat intyget.

I dag är frågorna om innehållet i och utformningen av rättsintyg inte reglerade. För att öka kvaliteten på rättsintyg har regeringen därför beslutat om en förordningsändring som innebär att RMV ska få bestämma om ett rättstygs utformning och innehåll.

– Det är av stor vikt att rättsintygen genomgående håller en hög kvalitet eftersom de kan ha avgörande betydelse för om en förundersökning leder till åtal och fällande dom, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Enligt beslutet, som ingår i regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor, ska RMV meddela hur ett rättsintyg ska vara utformat och vilka uppgifter som ska ingå. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Socialstyrelsen ska också få tillfälle att yttra sig.

Förordningsändringen väntas bidra till en större enhetlighet och en ökad kvalitet i de rättsintyg som utfärdas, oavsett vilken aktör som utfärdar intyget i det enskilda fallet.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh