Life science-konferens för att uppmärksamma och accelerera genomförandet av den nationella strategin

Publicerad

Tillsammans för en ledande life science-nation – är en nationell digital konferens som arrangeras den 17 januari. Syftet är att uppmärksamma och accelerera arbetet för att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Vid konferensen medverkar företrädare från hela sektorn.

Värdet av life science har genom pandemin blivit än mer tydligt och är högt upp på den globala agendan. Sedan regeringen lanserade den nationella strategin för två år sedan har mycket skett. Konferensen har därför fokus på att lyfta fram konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet.

– Regeringen har beslutat om flertalet satsningar och regeringsuppdrag inom alla de åtta prioriterade områdena i strategin, inte minst strukturer för samverkan och internationell konkurrenskraft. Uppdrag till Vinnova och innovationshubben i Matfors för vaccin och framtidens läkemedel är exempel som stärker hela sektorn. Men det är därmed inte läge att luta sig tillbaka – för att Sverige ska fortsätta vara en ledande life science-nation krävs fortsatta ansträngningar från hela sektorn, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

– Om vi vill ha nya mediciner, nya behandlingar, nya tekniska lösningar och en hälso- och sjukvård och omsorg i framkant, då behöver vi en stark life science-sektor i Sverige. För det krävs samverkan, och här har regionerna förstås en särskild roll. Därför anordnas denna konferens, för andra gången, i samarbete med regionerna, säger socialminister Lena Hallengren.

– Satsningarna på life science är nödvändiga för att leverera en starkare välfärd och tillväxt i hela landet och för att bidra med framtidens jobb. Klinisk forskning och ny kunskap behövs inte minst för att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården och är helt centralt för Sverige som en ledande life science-nation. För att detta ska ske måste forskning ingå som en naturlig del i vårdens vardag, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringskansliet tillsammans med Västra Götalandsregionen, och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West, står som värdar för konferensen.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord
Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Life science-strategins prioriteringsområden

1. Strukturer för samverkan
2. Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation
3. Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling
4. Integrering av forskning och innovation i vården
5. Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa
6. Forskning och infrastruktur
7. Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande
8. Internationell attraktivitet och konkurrenskraft