Pressmeddelande från Socialdepartementet

Länsstyrelserna ska bistå med testning och identifiering av nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att bistå regionerna med prioritering av testning för covid-19. Länsstyrelsen ska även bistå arbetsgivare inom samhällsviktig verksamhet att identifiera nyckelfunktioner. De personer som anses vara nyckelfunktioner i verksamheten kan enligt Folkhälsomyndigheten undantas från regler om hemkarantän vid covid-19 i hushållet.

– Förra veckan ändrade Folkhälsomyndigheten förhållningsreglerna så att symptomfria personer med vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet undantas från regler om hemkarantän trots att det finns sjukdom i hushållet. Med detta uppdrag får regionerna och andra arbetsgivare inom samhällsviktig verksamhet stöd i att identifiera sådan personal, säger socialminister Lena Hallengren.

Länsstyrelserna ska i samverkan med regionerna ta fram en konkret plan för hur personal med nyckelfunktioner inom samhällsviktiga verksamheter ska kunna identifieras och testas. Nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet definieras av MSB. Länsstyrelserna ska även föra dialog med berörda aktörer för att bistå i arbetet med att säkerställa att testning av prioriterade grupper fungerar. I uppdraget ingår också att sprida information om hur rutiner för screening kan tas fram och införas till arbetsgivare som har personal som kan omfattas av undantagen från reglerna för hushållskontakter, samt att sprida aktuell information till allmänheten kring vilka som bör testas för covid-19.

Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län. och i genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, MSB, regionerna, företrädare för kommuner samt eventuella andra berörda aktörer inom sina geografiska områden.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström