Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern leder årets första skogsprogramråd

Publicerad

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg leder idag årets första programrådsmöte för det nationella skogsprogrammet. Centrala skogspolitiska frågor står på dagordningen.

Vid mötet kommer skogspropositionen samt skogsprogrammets nuvarande handlingsplan att presenteras och diskuteras.

– Alla möjligheter som finns på Sveriges landsbygder ska tas tillvara. Vi ska öka takten i klimatomställningen och skapa fler gröna jobb i hela landet. Skogen och skogspolitiken är centrala i dessa prioriteringar för regeringen. Skogsprogrammet har här en viktig nyckelroll i genomförandet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Programrådet är rådgivande till landsbygdsministern och bidrar till genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Aktörer från olika delar i samhället deltar i programrådet med syftet att skogen ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Max Ney.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney