Pressmeddelande från Socialdepartementet

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till och med den 31 maj 2022

Publicerad

(Ny version) Regeringen har idag utfärdat förlängningar av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 maj 2022, efter att riksdagen röstat för regeringens förslag om förlängning.

Riksdagen riktar även ett tillkännagivande till regeringen att den ska återkomma med ett förslag om att lagarna ska gälla endast till och med den 31 mars 2022.

Rättelse

I en tidigare version av pressmeddelandet angavs att riksdagen beslutat om två tillkännagivanden till regeringen. Riksdagen har beslutat om ett tillkännagivande till regeringen.

– Det är positivt att riksdagen beslutat att förlänga covid-19-lagen och serveringslagen. Lagarna är viktiga för att ha god beredskap inför snabba förändringar i den pågående pandemin och snabbt kunna införa smittskyddsåtgärder om det behövs, till exempel om det skulle uppstå en ny virusvariant, säger socialminister Lena Hallengren.

I och med förlängningen av lagarna genomförs också vissa förändringar i lagarna:

  • När det gäller covid-19-lagen innebär ändringarna bland annat att regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om att verksamheter behöver stänga tas bort. Detsamma gäller regeringens möjlighet om att förbjuda sällskap av en viss storlek på allmän plats. Därtill tas även kommunernas möjlighet att meddela förbud om att vistas på särskilt angivna platser bort.
  • Vidare ändras lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, den så kallade serveringslagen. Ändringen innebär att serveringsställen och de verksamheter som träffas av covid-19-lagen framöver kommer att regleras mer lika när det gäller vilka krav på smittskyddsåtgärder som regleras i lag. Även möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda tas bort.

Riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen rörande förlängningen av lagarna. Regeringen ska återkomma med ett förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska gälla till och med den 31 mars 2022, och inte till 31 maj.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström