Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till lagändringar som ska göra det möjligt för Sverige att åter lämna ut uppgifter om inkomstförhållandena i Sverige till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study (LIS) i Luxemburg.

– I kampen mot klyftorna mellan rika och fattiga är det viktigt att kunna följa utvecklingen också i ett internationellt jämförande perspektiv. Därför är jag mycket glad att regeringen idag kan presentera de lagändringar som krävs för att förse forskningen med de uppgifter som behövs, säger finansminister Mikael Damberg

För perioden efter 2005 saknas data för Sverige i forskningscentrets databaser eftersom stöd har saknats i svensk rätt för att lämna ut sådana uppgifter. Sverige har därför inte kunnat ingå i internationell forskning om inkomstskillnader och fattigdom som utförts med utgångspunkt från LIS:s databaser. För att kunna analysera inkomstfördelningen och förekomst av fattigdom behövs uppgifter på individnivå om individers inkomster, skatteinbetalningar och socialförsäkringar. Sådana uppgifter lämnas av närmare 50 länder, däribland samtliga våra nordiska grannländer, de flesta övriga EU-länder, samt Schweiz, Storbritannien, USA, Kanada och Australien. Genom de förslag till lagändringar som regeringen nu lägger fram kommer aktuella uppgifter även kunna lämnas från svensk sida.

Uppgifterna ska inte direkt kunna hänföras till en enskild person och endast i begränsad utsträckning utgöras av känsliga personuppgifter. Förslagen bedöms därför ha begränsade konsekvenser för skyddet av enskildas personliga integritet. Lagändringarna föreslås träda kraft den 1 maj 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg