Pressmeddelande från Socialdepartementet

4 500 000 kronor i statsbidrag för att främja hälsosamma levnadsvanor

Publicerad

Regeringen beslutar att under 2022 betala ut 4 500 000 kronor till professionsorganisationer inom vården som arbetar för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Medlen fördelas av Socialstyrelsen och fokus ska ligga på patienter som har störst behov, både medicinskt och socioekonomiskt, av insatser.

– Genom förebyggande och hälsofrämjande insatser kan vården verka för att stärka människors möjligheter till hälsosamma levnadsvanor. Det är nyckeln till en god och jämlik hälsa, säger socialminister Lena Hallengren. 

Socialstyrelsen har sedan 2011 i uppdrag att stödja implementeringen av myndighetens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om åtgärder för att ge stöd år människor att förändra skadliga levnadsvanor. Det kan handla om tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller för lite fysisk aktivitet.

Medel har till exempel använts till långsiktiga insatser inom området mat och cancer och påverkans- och informationsarbete om betydelsen av rök- och alkoholstopp i samband med operation.

Socialstyrelsen ska senast den 15 maj 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot