Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredare får i uppdrag att se över det svenska resegarantisystemet

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag se över det svenska resegarantisystemet. Syftet är att utvärdera om det nuvarande systemet fungerar ändamålsenligt, med särskild hänsyn till hur spridningen av covid-19 har påverkat resemarknaden.

I dag finns ett branschfinansierat resegarantisystem för paketresor och sammanlänkade arrangemang, som kan ge resenärer rätt till ersättning om en resa ställs in på grund av att researrangören har hamnat på obestånd. Det nuvarande resegarantisystemet täcker däremot inte fall där resan har ställts in av andra orsaker, till exempel om ett myndighetsbeslut förhindrar att resan genomförs.

– Resegarantisystemet finns för att skydda resenärerna om researrangörer inte själva kan betala tillbaka pengar. Under pandemin har systemet satts på hårt prov och det finns skäl att nu dra lärdom från detta och se över systemet för att bedöma om det har fungerat och om det finns delar i systemet som kan utvecklas och stärkas, säger finansmarknadsminister Max Elger.

En utredare får därför i uppdrag att utvärdera om det nuvarande resegarantisystemet ger resenärer ett tillräckligt skydd vid inställda paketresor. Utredaren ska också bedöma om det finns skäl att utvidga och reformera resegarantisystemet, samt ta ställning till om det finns skäl att införa ett resegarantisystem även för reguljära flygresor.

­Svante O. Johansson, justitieråd i Högsta domstolen, har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 22 juni 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg