Uppdrag till myndigheterna för fortsatt minskad klimatpåverkan från statliga tjänsteresor

Publicerad

Under pandemin har myndigheterna arbetat mer digitalt och utvecklat mer klimatsmarta arbetssätt som har inneburit mindre utsläpp från tjänsteresor. Regeringen ger nu de statliga myndigheterna i uppdrag att fortsatt arbeta för klimatsmarta alternativ till resande.

- Vårt land är stort och ibland är tjänsteresor nödvändiga. Men regeringen vill skicka en tydlig signal till myndigheterna om att ta vara på vad man lärt sig under pandemin och fortsätta att utveckla klimatsmarta arbets- och mötesformer, säger civilminister Ida Karkiainen. 

Varje år i december beslutar regeringen om regleringsbrev för de statliga myndigheterna. I årets regleringsbrev ger regeringen myndigheterna i uppdrag att särskilt beskriva vad myndigheten kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas.

- Lärdomarna från pandemin visar att det finns potential att långsiktigt få till mer klimatsmarta mötesformer. Det är viktigt att staten föregår med gott exempel, både genom att använda sig av digitala mötesformer och hållbara färdmedel, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg