Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Stöd för fortsatt utdelning av tidningar varje dag i hela landet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om hur ett nytt stöd för tidningsdistribution ska utformas med anledning av Postnords övergång till utdelning av post varannan dag. Stödet ska kompensera för den merkostnad som uppkommer för att kunna fortsätta dela ut tidningen varje dag.

- En väl fungerande distribution av nyhetstidningar i hela landet är viktig ur ett demokratiskt perspektiv.  Jag är glad att vi med detta beslut ger förutsättningar för att tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin dagstidning i brevlådan varje dag, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Storleken på stödet bestäms utifrån tidningens distribuerade postupplaga i de områden där Postnords posttjänst övergått till varannandagsutdelning och där samdistribution inte erbjuds. Upplagan baseras på förhållandena år 2020 och stödet utgår för de dagar då ordinarie postutdelning inte erbjuds.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00