Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Sju nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transporter

Publicerad

Regeringen har beslutat om flera nya uppdrag för att öka takten i elektrifieringen av transportsektorn. Detta utöver redan aviserade satsningar inom området.

– Sverige ligger i framkant i den gröna omställningen av transportsektorn. Nu tar vi nästa steg och tittar på hur vi kan skapa incitament för att påskynda elektrifieringen av sjöfarten och flyget. En av regeringens prioriteringar är att driva på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela landet. Så minskas utsläppen och så hamnar framtidens jobb i Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikanalys får i uppdrag att analysera möjliga incitament för att åstadkomma en ökad användning av både så kallad landström, när fartyg ligger vid kaj, och laddström, för att ladda batterier för eldrift i hamnar.

Trafikanalys får också i uppdrag att analysera förutsättningarna för fler helt eller delvis eldrivna fartyg i Sverige. I uppdraget ingår att identifiera och analysera eventuella begränsningar för en ökad användning av helt eller delvis eldrivna fartyg och drivlinor samt att föreslå möjliga åtgärder för att åstadkomma detta.

Energimyndigheten får i uppdrag att analysera och föreslå hur klimatpremierna kan utformas för att också stimulera marknads­introduktionen av elflygplan.

Regeringen har även beslutat att Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten, inom ramen för sina ansvarsområden, arbetar för att förbereda myndigheten inför att Sverige väntas bli tillverkarland för elflygplan.

Boverket får i uppdrag att redovisa sin bedömning av hur utbyggnaden av laddinfrastruktur för väg- och sjötransporter kan komma att påverka myndighetens verksamhetsområde, till exempel i form av behov av regeländringar och förändrad vägledning rörande fysisk planering och byggnader.

Trafikanalys får i uppdrag att ta fram en analys av den eldrivna fordonsflottan som innehåller en nulägesbeskrivning, inklusive analys av regional spridning, och en beskrivning av möjlig utveckling fram till 2030 med avseende på tekniska egenskaper.

Naturvårdsverket ska också redovisa en analys av miljöeffekterna av elektrifieringen av transporter.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Läs mer om elektrifiering av transportsektorn och Sveriges klimatmål:

Fakta:

Landström – Innebär att fartyg kopplar upp fartygets elsystem mot det som finns i land. Fartyget behöver då inte köra sina motorer när det ligger i hamn.

Laddström – Innebär den ström som används för att ladda fartygets batterier för eldrift