Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagråds­remiss med förslag om att det ska införas ett särskilt brott för heders­förtryck. Det innebär bland annat att det ska bli straff­bart att begå vissa brotts­liga gärningar mot en person i syfte att bevara eller upprätt­hålla en persons eller släkts heder.

Ladda ner:

– Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. Förra året införde vi en särskild straff­skärp­nings­grund för brott med heders­motiv. Nu går vi vidare och inför ett särskilt brott för upprepade heders­rela­terade gärningar, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Lagrådsremiss: Ett särskilt brott för hedersförtryck

Förslagen i lagråds­remissen innebär att det ska införas ett nytt brott i brotts­balken med beteck­ningen heders­förtryck. Brottet innebär att det blir straff­bart att begå vissa brotts­liga gärningar mot en person, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränk­ning av personens integritet och ett syfte med gärningarna varit att bevara eller åter­upprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Straffet föreslås vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh