Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Över 34 miljarder kronor till regionerna för läkemedelskostnader

Publicerad

Regeringen har i en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) beslutat att fördela drygt 34 miljarder kronor till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånen.

– Statens stöd till finansiering av läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet bidrar till en jämlik vård i hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.

– Det är angeläget att nuvarande system för finansiering av läkemedel ses över, vilket parterna också är överens om. Nuvarande system är inte anpassat till dagens läkemedelsutmaningar säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på SKR.

Totalt avsätter regeringen över 34,3 miljarder kronor i bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna (högkostnadsskyddet). Överenskommelsen ger regionerna förutsättningar att på ett jämlikt sätt använda läkemedel inom läkemedelsförmånaderna och den bidrar till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv användning, som ett led i att hela befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Parterna är också överens om att de läkemedel som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har bedömt som kostnadseffektiva ska användas.

Av det totala bidraget på 34,35 miljarder kronor avser 32,35 miljarder kronor kostnaderna för läkemedelsförmånerna och 400 miljoner kronor avser kostnader för läkemedel för behandling av hepatit C. Utöver det ingår bidrag för vissa läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen, vissa överföringar av läkemedel till slutenvården, vissa överföringar av förbruknings­artiklar samt visst bidrag för dostjänsten. Bidraget för dessa övriga delar uppgår sammanlagt till 1,62 miljarder kronor för år 2022.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.