Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationella informationsinsatser om vaccin ska fortsätta

Publicerad

Regeringen förlänger uppdraget om nationella informationsinsatser om vaccination mot covid-19 till och med den 31 december 2022. Uppdraget gavs i slutet av 2020 till Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, MSB och Socialstyrelsen, och går ut på att myndigheterna ska ge allmänheten uppdaterad och lättillgänglig information om vaccination mot covid-19.

– Även om Sverige har en hög vaccinationstäckning, så är den ojämn. Det finns fortfarande grupper och individer som inte har tagit sin första vaccindos och som är tveksamma inför vaccinering. Därför behöver detta uppdrag förlängas och det är extra viktigt att informationsinsatserna riktas till rätt grupper, säger socialminister Lena Hallengren.

Förutom förlängning ändrar regeringen uppdraget genom att Folkhälsomyndigheten ska ta fram, sprida och tillgängliggöra informationsunderlag för aktörer och organisationer som vill bidra till arbetet med att informera och kommunicera om vaccination mot covid-19. Under vaccinationsarbetets gång har civilsamhället också deltagit, och regeringen vill uppmana och underlätta för alla som vill bidra till det viktiga arbetet. Underlagen ska särskilt anpassas till de individer och grupper där vaccinationstäckningen är lägre samt hållas uppdaterade och finnas lättillgängligt.

I genomförandet av uppdraget ska myndigheterna särskilt beakta behovet av informationsinsatser riktade till de grupper inom vilka vaccinationstäckningen för vaccin mot covid-19 är lägre.

Uppdraget ska fortsatt samordnas av Folkhälsomyndigheten och genomföras utifrån respektive myndighets ansvarsområde samt ske i samverkan med länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regioner och andra berörda aktörer.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström