Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Lagändringar föreslås av utredningen om ett förbättrat trygghetssystem för företagare

Publicerad

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson har idag tagit emot utredningen om ett förbättrat trygghetssystem för företagare. Utredningen tillsattes av regeringen i juni 2020 och lämnar förslag på hur företagares trygghetssystem kan bli tydligare, enklare och mer förutsägbart.

Utredningen tillsattes i syfte att bland annat föreslå hur reglerna om fastställande av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för företagare med inkomst av näringsverksamhet ska fastställas så att förutsägbarheten ökar och förutsättningar för en e-tjänst skapas. Även identifiering, kartläggning och analys av skillnader mellan företagsformer i fråga om karensregler och sjuklöneansvar har ingått i utredningen.

Den särskilda utredaren föreslår i sitt betänkande att som huvudregel ska det vara historiska inkomstuppgifter som ligger till grund för beräkningen av SGI. Den försäkrade ges dock möjlighet att hos Försäkringskassan begära att en alternativregel ska tillämpas så att även uppskattade framtida inkomster ligger till grund för beräkningen av SGI. Utredaren föreslår också att grundkarensen för företagare blir en dag istället för dagens gällande sju dagar.

– Det är uppenbart att egenföretagares trygghetssystem behöver bli starkare och mer förutsägbart, framför allt när det gäller sjukdom. Det är därför välkommet att utredaren Mathias Tegnér lämnar konkreta förslag som syftar till att regelverket ska bli enklare och mer förutsägbart och därmed förbättra både för den enskilde företagaren men även för Försäkringskassan, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Presskontakt

Max Ney
Tf pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-0942540
e-post till Max Ney