Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Khashayar Farmanbar deltar på rådsmöte i EU

Publicerad

Den 2-3 december deltar energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar vid TTE-rådet i Bryssel. Under rådsmötet kommer bland annat hanteringen av de stigande energipriserna att diskuteras.

Vid rådsmötets första dag i Bryssel kommer medlemsländernas ministrar diskutera hur energipriserna ska hanteras utifrån den verktygslåda med frivilliga åtgärder som Kommissionen tog fram den 13 oktober.

Under mötets andra dag väntas ministrarna besluta om en allmän inriktning för direktivet om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i EU.   Vid mötet äger även en riktlinjedebatt rum om digitala rättigheter och principer.

Sverige representeras under mötena av energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om TTE:

TTE-rådet är EU:s ministerrådsmöte om transport, telekom och energi, TTE.