Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Johan Danielsson deltar i seminarium om ett arbetsliv utan brott och fusk

Publicerad

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. Som en del i regeringens arbete med arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 deltar biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i ett fördjupningsseminarium på temat ”ett arbetsliv utan brott och fusk” fredagen den 17 december.

– Arbetslivskriminaliteten är ett allvarligt samhällsproblem. Hederliga företagare riskerar att förlora sitt livsverk då de inte kan konkurrera mot skurkföretag som snedvrider konkurrensen. Regeringen fortsätter därför att prioritera arbetet mot arbetslivskriminaliten, det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Fredagens seminarium, som arrangeras i samarbete mellan Afa Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet, fokuserar på ett arbetsliv utan brott och fusk och är ett av fyra fördjupningsseminarier som genomförs under 2021 för att presentera och informera om regeringens arbetsmiljöstrategi och ha dialog med centrala aktörer på området.

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. I strategin tydliggörs politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

I den nya arbetsmiljöstrategin bryts det övergripande målet för arbetsmiljöpolitiken ned i fyra delmål och prioriterade områden:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?

En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021–2025

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. I denna strategi tydliggörs politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. En säker och utvecklande arbetsmiljö är centralt för en väl fungerande och livskraftig arbetsmarknad.