Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Gränsöverskridande kommunala bredbandsnät

Publicerad

Infrastrukturdepartementet har idag remitterat ett förslag om undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut sitt bredbandsnät utanför det egna området för att nå kunder som annars hade riskerat att stå utanför bredbandsutbyggnaden.

– Människor ska kunna leva och verka i hela Sverige, då är tillgång till snabbt internet en viktig del. Nu möjliggör vi för fler aktörer att bygga ut bredband även på platser där marknadskrafterna inte räcker till. Vi tror det kommer ge bredband till fler, och bidra till att alla i Sverige får tillgång till snabbt bredband senast år 2025, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

En god tillgänglighet till snabb uppkoppling i hela Sverige är viktig för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet. Syftet med förslaget som nu remitterats är att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband genom att tillåta kommunala bredbandsaktörer att bygga ut bredbandsnät utanför det egna området. En förutsättning för detta är att det sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen, samt för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur.

Målet med förslaget är att öka tillgången till digital infrastruktur för hushåll och företag och att regeringens ambitiösa bredbandsmål kan nås.

Lokaliseringsprincipen innebär att en kommuns åtgärd måste vara knuten till en kommuns eget område eller dess medlemmar för att vara tillåten, något som i vissa fall kan hindra en effektiv bredbandsutbyggnad.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström