Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag för ökad säkerhet och tillgänglighet vid val

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot slutbetänkandet Säkerhet och tillgänglighet vid val av Lena Hjelm-Wallén, ordförande för 2020 års valutredning. Förslagen omfattar bland annat ökad säkerhet i valadministrationen och ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Det svenska valsystemet är i grunden robust och fungerar väl. För att ytterligare stärka systemets motståndskraft mot manipulationer, förbättra möjligheten för väljargrupper som av skilda anledningar kan ha svårighet att i dagens system utnyttja sin rösträtt och värna allmänhetens tilltro till valsystemet föreslår utredningen vissa nyheter och förändringar i vallagen.

Lena Hjelm-Wallén, tidigare statsråd och vice statsminister, är ordförande för 2020 års valutredning, där riksdagens partier finns representerade. Samtliga partier är eniga om förslagen i slutbetänkandet som bland annat innebär följande:

  • Valmyndigheten får ansvar att samordna säkerhetsfrågor i valadministrationen.
  • En rutin för samordning och rapportering av incidenter i samband med val ska införas.
  • Kravet på att tillgänglighet vid val omfattar val- och röstningslokaler, röstningsförfarandet och information till väljarna förtydligas, för att väljare med skilda funktionsnedsättningar ska få så lika förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt.
  • Valmyndigheten ska tillhandahålla en vägledning med samlade regler och rekommendationer om tillgänglighet vid val.
  • Förstoringshjälpmedel och belysningsförstärkning ska erbjudas i val- och röstningslokalerna. Utredningen har tagit fram tre prototyper till hjälpmedel för väljare som är helt blinda eller har en grav synnedsättning att kunna rösta utan att behöva röja sin valhemlighet för någon.
  • Utlandssvenskar som fallit ur röstlängden ska kunna förtidsrösta i Sverige. Det ska också bli enklare för dessa att återupptas i röstlängden.
  • Väljare med elektronisk brevlåda för svenska myndighetsförsändelser ska kunna få sina röstkort digitalt.

Förslagen föreslås kunna tillämpas vid valet till Europaparlamentet 2024.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh