Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Förordnanden i insynsrådet för Riksantikvarieämbetet

Publicerad

Regeringen har idag utsett tre nya ledamöter och omförordnat fem ledamöter i insynsrådet för Riksantikvarieämbetet. Ledamöternas förordnanden gäller från den 1 januari 2022 t.o.m. den 31 december 2024.

De nya ledamöterna i insynsrådet är:

Riksdagsledamoten Annicka Engblom (M), kommunikatör, Blekinge län.
Riksdagsledamoten Åsa Karlsson (S) lärare, Västerbottens län.
Riksdagsledamoten Per Lodenius (C) lärare, Stockholms län.

De omförordnade ledamöterna är:

Verksamhetschefen Terese Bengard, Hammarstrand.
Stadsarkitekten Emina Kovacic, Karlshamn.
Kommundirektören Jonas Walker, Sundsvall.
Arkeologen Joakim Wehlin, Dalarna.
Kulturstrategen Clara Åhlvik, Stockholm.

Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturarvet, kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer. Myndigheten ska med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet vara pådrivande och stödjande inom sitt verksamhetsområde.

Vid Riksantikvarieämbetet finns ett insynsråd som enligt myndighetens instruktion ska bestå av högst nio ledamöter. Myndighetschefen är insynsrådets ordförande. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00