Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fler smittskyddsåtgärder införs den 23 december 2021

Publicerad

Den 23 december införs fler smittskyddsåtgärder i enlighet med regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder. Anledningen är den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och den ökade belastningen på sjukvården.

Åtgärder som införs från och med den 23 december 2021

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 deltagare inomhus ska enbart ha sittande publik, oavsett om vaccinationsbevis används eller inte. Utan vaccinationsbevis begränsas sällskapens storlek till max 8 personer och 1 meters avstånd mellan sällskap. Här finns ett undantag för religiösa sammankomster.
  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare inomhus kräver vaccinationsbevis och en begränsad storlek på sällskap till max 8 personer samt 1 meters avstånd mellan sällskap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 500 deltagare eller fler kan alltså inte anordnas utan vaccinationsbevis.
  • För serveringsställen gäller krav på sittande servering och 1 meters avstånd mellan sällskap. Detta gäller även nattklubbar.
  • För mässor och handelsplatser inomhus gäller minst 10 kvm per person. 
  • För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel museer, konsthallar och gym, gäller minst 10 kvm per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning, tävling.
  • Mellan den 23 december 2021 och den 16 januari 2022 införs en avrådan till föreningar för kultur, idrott och fritid från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan genomföras. Avrådan gäller inte sådan idrott som är yrkesmässig.
  •  Allmänna råd om att arbeta hemifrån kommer att återinföras.
  • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.

 

Dessa smittskyddsåtgärder införs av Folkhälsomyndigheten från och med den 23 december 2021. För mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer – se Folkhälsomyndigheten.se

 

Uppdrag om hemarbete för statliga myndigheter

En av de största källorna till smittspridning är arbetsplatser. Regeringen kommer på regeringssammanträdet i den 22 december 2021 att besluta om ett skärpt uppdrag till de statliga myndigheterna. Myndigheterna ska säkerställa att endast anställda vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i deras lokaler. Det här skärpta uppdraget om arbete hemifrån ska gälla till och med den 31 januari 2022.

Folkhälsomyndigheten har även hemställt till regeringen att det bör införas ett tak på max 50 deltagare i lokaler inomhus som kan användas eller upplåtas för privata sammankomster, att det bör införas krav på smittskyddsåtgärder inom den långväga kollektivtrafiken samt krav på negativt covidtest, max 48 timmar gammalt, för inresa till Sverige för utländska medborgare. Regeringen avser att hantera dessa hemställningar skyndsamt.

 

Bakgrund

De senaste veckorna har smittspridningen av covid-19 ökat snabbt och vi ser också en ökning på belastningen inom sjukvården. Detta sker samtidigt som andra luftvägsinfektioner så som influensa och RS-virus cirkulerar mer än vad de gjort på flera år.

Den 7 december 2021 presenterade regeringen en åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder. Regeringen vill genom planen skapa ökad transparens och tydlighet innan eventuella åtgärder vidtas.

Från och med den 8 december 2021 infördes ett antal smittskyddsåtgärder i ett första steg.
Mer information i regeringens pressmeddelande från 7 december 2021

Förra veckan infördes ytterligare åtgärder, bland annat krav på covidintyg för resande från alla länder i EU/EES.
Mer information i regeringens pressmeddelande från den 16 december 2021

Eventuella åtgärder under januari

Regeringen ser att det kan finnas behov av att införa ytterligare smittskyddsåtgärder efter jul- och nyårshelgerna. Exempelvis kan fler verksamheter komma att omfattas av krav på vaccinationsbevis.