Pressmeddelande från Miljödepartementet

Fler fordon och arbetsmaskiner ska omfattas av regeringens klimatpremie

Publicerad

För att snabba på elektrifiering och omställning till fossilfria lastbilar, bussar och arbetsmaskiner har regeringen beslutat att klimatpremien ska omfatta fler arbetsmaskiner och att elbusspremien höjs.

I regeringens budget för 2022 görs en stor satsning på stödet till elbussar, miljölastbilar, eldrivna arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner. Syftet är att snabba på introduktionen av klimatsmart teknik på marknaden och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser från tunga transporter och arbetsmaskiner. Regeringen vill utöka stödet och har därför beslutat om ett antal ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon och i förordningen om elbusspremie. Ändringarna innebär är att fler miljöfordon ska omfattas genom att effektgränsen för elektriska arbetsmaskiner sänks till 15 kW, att arbetsmaskiner som drivs av gas och etanol inkluderas och att stödnivån för elbussar höjs. Ändringarna träder i kraft den 18 januari 2022.

– Med klimatpremierna vill regeringen uppmuntra de aktörer som går före i omställningen. Den här förändringen driver på elektrifieringen och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser från tunga transporter och arbetsmaskiner, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Klimatpremien är ett samlingsnamn för statligt stöd som kan ges till ett antal typer av fordon. I regeringens budget för 2022 är 1 440 miljoner kronor avsatta till Klimatpremien, varav 1 100 miljoner kronor till elbussar och 10 miljoner kronor till miljöarbetsmaskiner.

Presskontakt

Håkan Gestrin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon

Ändringarna i förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon innebär att:
• effektgränsen för miljöfordonskategorin eldrivna arbetsmaskiner sänks från 75 till 15 kW
• en ny stödkategori – miljöarbetsmaskiner – införs, som möjliggör stöd till arbetsmaskiner som drivs antingen enbart med fordonsgas eller bioetanol, eller av någon av dessa i kombination med elektrisk energi.

Ändringar i förordningen om elbusspremie

Ändringarna i förordningen (2016:836) om elbusspremie innebär att:
• elbusspremien höjs från 10 till 20 procent av bussens inköpspris
• begränsningen på stöd per aktör och kalenderår slopas
• en tidsgräns för begäran om utbetalning av elbusspremien införs.

Genväg