Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige

Publicerad

Regeringen har beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna innebär att personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i Togo undantas från inreseförbudet och testkravet. Beslutet i dag innebär också ändringar i undantaget för personer som reser från Namibia.

Undantag för fullvaccinerade resenärer från Togo

Regeringen har i dag beslutat att personer som kan visa upp ett vaccinationsintyg som är utfärdat i Togo är undantagna från inreseförbudet och testkravet vid resa till Sverige.

Enligt beslut av EU-kommissionen betraktas vaccinationsintyg utfärdade i Togo som likvärdiga med EU:s digitala vaccinationsintyg, vilket innebär att intygen kan kontrolleras och verifieras på samma sätt och i samma tekniska system som EU:s digitala covidintyg. Ändringarna gäller från och med den 7 december.

Ändringar i inreseförbudet för personer bosatta i Namibia

Regeringen har också beslutat att Namibia tas bort från listan över länder där personer bosatta i de särskilt utpekade länderna är generellt undantagna från inreseförbudet, detta enbart på den grunden att han eller hon är bosatt där. Det innebär att inreseförbud återinförs för personer bosatta i Namibia. Övriga undantag från inreseförbudet kommer även fortsättningsvis vara tillämpliga på personer som är bosatta i Namibia. Beslutet gäller från och med den 7 december.

Ändringarna sker med anledning av en uppdatering av EU:s rekommendationer avseende inresor från tredjeland som baseras på uppgifter från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC).

För mer information om hur förordningarna om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats. Se länkar här intill.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.