Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet

Publicerad

En avgörande faktor för att kunna förhindra skjutningar och sprängningar och annan allvarlig brottslighet är att polisen får tillgång till viktig information i ett tidigt skede. En utredare får nu i uppdrag att se över lagstiftningen om preventiva tvångsmedel. Syftet är att det i större utsträckning ska bli möjligt att använda preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet, något som bland annat Polismyndigheten har efterfrågat i arbetet mot kriminella nätverk.

Ladda ner:

– Samhällets offensiv mot de krimi­nella gängen pågår med full kraft. Regeringen har skärpt ett stort antal straff och gett polisen nya verktyg, bland annat hemlig data­avläsning som gör att man kommer åt krypterad information. Regeringen tar nu initiativ till att ge polisen ytterligare verktyg i sitt arbete mot kriminella nätverk, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Att kunna använda hemliga tvångs­medel i preventivt syfte i större utsträck­ning är något som Polis­myndig­heten efterfrågar som ett centralt verktyg för att bekämpa de krimi­nella nätverken. Preventiva tvångs­medel får användas utan att polis eller åklagare har inlett en förunder­sökning och har till syfte att förhindra allvarlig brotts­lighet. En utredare får nu i uppdrag att:

  • se över hur exempelvis hemlig avlyss­ning ska kunna användas i större utsträck­ning för att förhindra allvarliga brott som begås inom ramen för krimi­nella nätverk
  • undersöka nya möjligheter till husrann­sakan i preventivt syfte
  • ta ställning till om skyddet för privat- och familje­livet respektive den personliga integriteten bör stärkas.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 februari 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.