Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth har tagit emot en utredning om ökad trafiksäkerhet för motorcyklister

Publicerad

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har tagit emot en utredning av Trafikverket om ökad trafiksäkerhet för motorcyklister. Trafikverket redogör i rapporten för förslag och åtgärder som ska öka trafiksäkerheten för MC-åkare på det statliga vägnätet.

I regeringsuppdraget ingick att ta fram förslag på sträckor på det statliga vägnätet med släta räcken och skydd mot underglidning. Regeringen gav också i uppdrag till Trafikverket att föreslå andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

– Sverige ligger i framkant i trafiksäkerhetsarbetet men ytterligare steg måste till för att nå nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Jag ser fram emot att ta del av utredningen och förväntar mig skarpa och bra förslag som kommer förstärka trafiksäkerheten för motorcyklisterna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström