Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension samt uppdrag till Pensionsmyndigheten

Publicerad

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension.

I tilläggsdirektivet förlängs utredningstiden. Vidare anges att den nämndmyndighet som utredningen förbereder ska heta Fondtorgsnämnden och att lokaliseringsorten ska vara Botkyrka.

Fondtorgsnämnden ska, med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar, inleda sin verksamhet den 1 juni 2022. Utredarens uppdrag ska slutredovisas senast den 30 juni 2022.

Regeringen uppdrar samtidigt åt Pensionsmyndigheten att, i egenskap av värdmyndighet, inrätta ett kansli för Fondtorgsnämnden i Botkyrka. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2022.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter