Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Sverige stödjer internationella deklarationer för transportsektorns klimatomställning

Publicerad

Just nu pågår den andra veckan av FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow. Infrastrukturminister Tomas Eneroth är på plats tillsammans med transportministrar från hela världen och andra internationella aktörer. Sverige deltar i flera globala initiativ för att öka takten i omställningen till utsläppsfria transporter.

– För att nå klimatmålen krävs det att vi samarbetar globalt. Sverige deltar i flera initiativ eftersom samtliga länder och aktörer måste göra sin del för att öka takten i omställningen av transportsektorn. Nu måste vi gå från ord till handling och snabbt minska utsläppen av växthusgaser. Sverige visar att klimatomställningen både skapar jobb och stärker konkurrenskraften, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

COP26-deklarationen för utsläppsfria personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar är en global överenskommelse om att påskynda arbetet för att 100 procent av de nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som säljs ska vara utsläppsfria. Överenskommelsen samlar regeringar, stater, regioner, städer, fordonstillverkare, företag, investerare och civilsamhället.

Clydebankdeklarationen, innebär att de länder som stödjer deklarationen ska främja sjöfartens klimatomställning genom att identifiera och verka för gröna sjöfartskorridorer. En grön korridor innebär här en sträcka mellan två hamnar som, åtminstone delvis, trafikeras av utsläppsfria sjötransporter.

Deklarationen om International Aviation Climate Ambition innebär att flera stater ska samverka kring utvecklingen av hållbara flygbränslen samt arbeta för att minska utsläppen från luftfarten i linje med 1,5-gradersmålet.

Tomas Eneroth deltog också vid Zero Emission Vehicles Transition Council (ZEVTC) som bland annat antog en handlingsplan för kommande års samarbete.

– Det är viktigt att Sverige är med i diskussionerna. Länderna i ZEVTC representerar dels en stor del av nybilsmarknaden, dels länder som liksom Sverige ligger långt fram i arbetet med omställningen av transportsektorn, säger Tomas Eneroth.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström