Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige och Jordanien arrangerar internationell konferens till stöd för FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA)

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde står värd för en konferens om UNRWA den 16 november i Bryssel, tillsammans med Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi. Konferensens syfte är att bidra till en mer långsiktig och förutsebar finansiering av UNRWA. Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh, kommer vid konferensen att tillkännage ett nytt flerårigt avtal om stöd till UNRWA.

UNRWA:s uppgift är att ge skydd och humanitärt stöd, främst genom skolundervisning och hälsovård, till Palestinaflyktingar i Palestina, Jordanien, Libanon och Syrien i väntan på en politisk lösning av den israelisk-palestinska konflikten.

FN:s generalförsamling beslutar om UNRWA:s mandat men finansieringen bygger huvudsakligen på frivilliga bidrag från givarländer. UNRWA har sedan flera år brottats med minskade bidrag samtidigt som de humanitära behoven ökat. Finansiella kriser har varit återkommande och just nu är läget värre än någonsin tidigare – UNRWA har i dagsläget inte pengar att bedriva sin verksamhet fram till årsskiftet, vilket riskerar få stora humanitära konsekvenser.

Sverige och Jordanien står den 16 november värd för en internationell konferens på ministernivå i Bryssel, i syfte att ta steg mot en tillräcklig, förutsebar och långsiktigt hållbar finansiering av UNRWA. 40–50 länder förväntas vara representerade, med deltagande på ministernivå från ett tjugotal länder.

 – UNRWA spelar en helt central roll för regional stabilitet och för att främja tolerans, utöver humanitärt stöd. Genom UNRWA:s skolor ges både flickor och pojkar tillgång till utbildning och en känsla av hopp om framtiden. Med denna konferens tas också viktiga steg mot en modernisering av UNRWA, säger utrikesminister Ann Linde.

Vid konferensen kommer UNRWA:s ledning att presentera dels sin vision för modernisering av organisationen, dels sitt arbete för att säkerställa att de humanitära principerna om neutralitet, opartiskhet, oberoende och humanitet efterlevs. Givare kommer att ha möjlighet att tillkännage finansiella bidrag. Sverige kommer vid konferensen att tillkännage ett nytt flerårigt avtal. 

 – Vi måste bort från finansiell krishantering. UNRWA och givarna bör lägga sin tid och energi på annat än att leta pengar för att klara nästa månads löneutbetalningar Det är därför mycket glädjande att Sverige kan visa vägen och tillkännage ett långsiktigt stöd – precis det konferensen är tänkt att bidra till, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Tf pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren
Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.