Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Skinnskattebergs herrgård blir statligt byggnadsminne

Publicerad

Skinnskatteberg får ett nytt statligt byggnadsminne. Regeringen har godkänt Riksantikvarieämbetets förslag om att förklara Skinnskattebergs herrgård som statligt byggnadsminne.

Skinnskattebergs herrgård är en av Bergslagens mer påkostade bruksherrgårdar från 1700-talet, med arkitektur och inredning av hög kvalitet, som illustrerar ett brytningsskede mellan rokoko och nyklassicism.

Vid 1900-talets mitt omvandlades Skinnskattebergs herrgård till statlig skogsmästarskola. Idag används lokalerna fortfarande för skogsmästarutbildning, nu under ledning av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Herrgårdens kulturhistoriska värden har i hög grad fått leva vidare, vilket visar på att den förvaltats med en medvetenhet om dessa värden. Kompletteringar som gjorts har varit väl överlagda och representerar efterkrigstida stilideal och bevarandeprinciper.

Skinnskattebergs herrgård bär på flera avläsbara tidslager, samtidigt som den i högsta grad fortsätter att vara ett levande kulturarv med stark anknytning till både den lokala trakten och det svenska skogs- och järnbruket. Byggnader som Skinnskattebergs herrgård hjälper till att berätta om bygden och om svensk historia.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.