Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

SCB ska undersöka människors livsvillkor kopplat till arbetet mot rasism

Publicerad

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta fram en rapport som visar på de ekonomiska livsvillkoren för personer som löper särskild risk att utsättas för rasism. Rapporten ska ge ökad kunskap om hur de ekonomiska livsvillkoren för personer med utomeuropeisk bakgrund som har bott en längre tid i Sverige ser ut och eventuellt skiljer sig från livsvillkoren för personer med svensk bakgrund.

Personer i Sverige som har utomeuropeisk bakgrund löper särskild risk att utsättas för rasism och diskriminering på etnisk eller religiös grund. Mot bakgrund av tidigare studier och vittnesmål är det rimligt att anta att rasism och diskriminering kan påverka människors livsvillkor.

Syftet med rapporten är att få ökad kunskap om huruvida människor som löper särskild risk att utsättas för rasism har sämre livsvillkor än övriga befolkningen på ett sätt som inte går att härröra till eventuella skillnader i utbildning, ålder, vistelsetid i Sverige och liknande. Rapporten ska också ge kunskap om det finns skillnader i förhållande till kön.

- Genom att presentera statistik om människors ekonomiska livsvillkor på ett nytt sätt kan rapporten bidra till ökad kunskap om hur människors livsvillkor kan påverkas av rasism och diskriminering, säger jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi.

Rapporten ska baseras på befintliga data och redovisningen ska vara uppdelad efter kön. Den statistiska analys som görs i rapporterna kommer enbart kunna identifiera eventuella oförklarade skillnader, inte förklara vad de beror på. Förklaringar till sådana skillnader kräver en annan typ av analys och metod. Rapporten ska lämnas in till regeringen senast den 29 april 2022. För uppdraget får SCB använda högst 400 000 kronor under 2021.

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.