Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Rundabordssamtal för schysta villkor och kompetensförsörjning i yrkestrafiken

Publicerad

Idag leder Tomas Eneroth ett rundabordssamtal med företrädare för åkerinäring, fackförbund och myndigheter i syfte att diskutera insatser och åtgärder för att förbättra villkoren för yrkesförare och trygga kompetensförsörjningen.

Under mötet kommer de inbjudna organisationerna att berätta om sitt arbete för schysta villkor och kompetensförsörjning inom branschen och vilka ytterligare åtaganden och åtgärder som kan genomföras.

– Schysta villkor är en av regeringens högst prioriterade frågor på transportområdet. Vi har varit ledande i arbetet med att få nya regler för kör- och vilotider på plats och att svenska löner ska gälla för alla som utför transporter i Sverige. Jag kommer lyfta frågan om betydelsen av schysta villkor och kompetensförsörjning inom branschen med mina europeiska transportministerkollegor, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Rundabordssamtalet hålls med anledning av de senaste rapporterna om kompetensbrist på yrkesförare inom EU och bristfälliga arbetsvillkor inom åkerinäringen.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström