Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Remiss om nya lagar om könstillhörighet

Publicerad

Regeringen har remitterat ett utkast till lagrådsremiss om två nya lagar om könstillhörighet till ett hundratal remissinstanser, bland annat vissa domstolar, intresseorganisationer och myndigheter. Enligt förslaget ska könstillhörighetslagen från 1972 ersättas av två nya lagar, en om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en om byte av det kön som framgår av folkbokföringen.

– Sverige ska vara ett land i framkant när det gäller transpersoners rättigheter. Sverige införde 1972 en av världens första lagar gällande transpersoners situation. Nu remitteras ett utkast till lagrådsremiss som innehåller förslag om en ny och moderniserad könstillhörighetslagstiftning, säger Lena Hallengren, socialminister.

– Nu tar vi ett viktigt steg på vägen mot en ny modern könstillhörighetslagstiftning som bygger på självbestämmande, säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister.

Självbestämmande föreslås bli huvudregel

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att två nya lagar – lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – ska ersätta lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Lagförslagen innebär en modernisering av lagstiftningen och ska ge transpersoner mer makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet.

Processen för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen föreslås skiljas från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen. Ett övergripande mål är att en ändring av det kön som framgår av folkbokföringen som huvudregel ska bygga på självbestämmande.

Ändring av kön i folkbokföringen får göras från 12 år

I utkastet föreslås att den som har fyllt 12 år ska efter ansökan få ändra det kön som framgår av folkbokföringen. Vid en första ändring av det kön som framgår av folkbokföringen ska det inte ställas något krav på prövning av sökandens könsidentitet. En sådan ansökan lämnas till Skatteverket som blir beslutande myndighet. En ändring ska dock kunna göras först sedan fyra månader gått från det att ansökan kom in till Skatteverket och den sökande begär att ansökan beviljas.

Kirurgiska ingrepp i könsorganen

I utkastet till lagrådsremiss föreslås också att det inte ska krävas något tillstånd från Socialstyrelsen för att få genomgå vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. För att göra sådana kirurgiska ingrepp föreslås en åldersgräns på 18 år.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström