Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen avser öppna ambassad i Dublin och generalkonsulat i San Francisco

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att förstärka närvaron i Irland och USA och avser att öppna en svensk ambassad i Dublin samt ett generalkonsulat i San Francisco. Regeringen har också stärkt närvaron i Ouagadougou och La Paz. Som en del i en kontinuerlig översyn av Sveriges utlandsmyndigheter kommer regeringen också avveckla ambassaderna i Angola och Peru.

Sverige stärker närvaron i Irland – som är en viktig samarbetspartner för Sverige i EU, bilateralt och multilateralt – för politiskt aktörskap och ökat handels- och investeringsutbyte.

– Med förstärkt svensk närvaro i både Irland och USA skapar vi nya förutsättningar för genomslaget av svensk utrikespolitik och för främjandet. Att återöppna en ambassad i Dublin är efterlängtat, Irland är en viktig samarbetspartner för Sverige, inte minst i ljuset av Storbritanniens utträde ur EU, säger utrikesminister Ann Linde.

Ett generalkonsulat i San Francisco ger nya förutsättningar för ett handels- och Sverigefrämjande på USA:s västkust och för att stötta svenska företag i kontaktskapandet inom framtidens teknologier och de kulturella och kreativa näringarna.

– Ett generalkonsulat i San Francisco förstärker Sveriges närvaro på USA:s västkust och våra möjligheter att bedriva ett aktivt handels- och Sverigefrämjande. Generalkonsulatet är, inte minst från näringslivet, en önskad satsning som öppnar upp för nya samarbeten för svenska företag inom gröna teknologier och nya innovationer, säger Anna Hallberg, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Regeringen har redan uppgraderat två utlandsmyndigheter, i Afrika respektive Latinamerika, till fullvärdiga ambassader under ledning av en ambassadör. Det gäller utlandsmyndigheterna i Ouagadougou och La Paz, som i och med uppgraderingen fått en förstärkt ställning.

– Jag är glad att vi har kunnat stärka våra diplomatiska relationer i Afrika och Latinamerika. Våra ambassader ger oss viktiga verktyg för att bidra till fattigdomsbekämpning, klimatomställning och för att driva krav om demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete. 

Förändringarna är ett led i den kontinuerliga anpassning som görs av utlandsorganisationen i förhållande till förändringar i omvärlden, ändrade krav och behov samt budgetläget i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för genomförandet av svensk utrikespolitik och att främja svenska intressen i utlandet. Detta är en ständig förändringsprocess som innebär att Sverige ibland öppnar eller avvecklar ambassader och konsulat.

Sverige har goda bilaterala relationer med såväl Angola som Peru som innefattar ett nära samarbete på bland annat handelsområdet. Relationerna ska fortsatt värnas, vårdas och utvecklas, och de fortsätter framgent under andra former, då själva ambassaderna kommer att avvecklas.

Myndigheterna som omfattas av dagens beslut kan komma att öppna respektive avvecklas vid olika tidpunkter, beroende på förutsättningarna för varje myndighet. Gemensamt är att förändringarna planeras ske under andra halvan av 2022.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske
Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.