Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nytt examenstillstånd till Ersta Sköndal Bräcke högskola

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Ersta Sköndal Bräcke högskola tillstånd att utfärda kandidatexamen i civilsamhällesvetenskap.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har ansökt om tillstånd att utfärda kandidatexamen i civilsamhällesvetenskap. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillstyrkt ansökan och regeringen delar UKÄ:s bedömning att högskolan har de förutsättningar som krävs för att utfärda examina i civilsamhällesvetenskap.

– Ersta Sköndal Bräcke högskola har en vetenskaplig och professionsinriktad miljö med nära anknytning mellan forskning och utbildning. Utbildningen blir ett välkommet tillskott och kan bidra till fortsatt utveckling av civilsamhällesfrågor inom akademin i stort, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen fattar beslut om examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare med stöd av lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet