Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gemensam lag för personer som vårdas utan samtycke ska utredas

Publicerad

Regeringen ger Samsjuklighetsutredningen ett tilläggsuppdrag om att ge förslag på en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

– I dag finns två lagar som ger stöd för att kunna ge vård utan samtycke i syfte att rädda liv och hälsa hos personer med både svår psykisk ohälsa eller beroende. Det gör att det finns en risk att falla mellan stolarna. Med en gemensam lagstiftning kan vården bli bättre och rättssäkerheten öka för dessa utsatta personer, säger socialminister Lena Hallengren.

Samsjuklighetsutredningen har sedan tidigare i uppdrag att bland annat analysera för- och nack­delar med en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), eller enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Nu får utredningen i uppdrag att även ge förslag på en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke. Förslagen ska bland annat göra tvångs­vårds­­lag­stiftningen mer flexibel i sin utformning, säkerställa att insatser ges utifrån den enskildes behov samt stärka rättssäkerheten och säkerheten i vården för personer som vårdas med stöd av den gemensamma tvångsvårdslagstiftningen.

Med tilläggsuppdraget ska utredaren även ta ställning till och bedöma eventuella behov av förändringar i ansvarsfördelningen mellan de berörda huvudmännen kommun, region och Statens institutionsstyrelse som följd av föreslagna lagändringar.

Det ursprungliga uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 30 november 2021. De nya delarna av uppdraget ska redovisas i ett slutbetänkande senast den 31 januari 2023.

Om Samsjuklighetsutredningen

Regeringen beslutade den 17 juni 2020 om att tillsätta en utredning som ska föreslå hur samordnade insatser kan säkerställas vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd (Dir. 2020:68).

Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att personer med sådan samsjuklighet erbjuds en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg och får tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som de är i behov av.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström