Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag på nya verktyg för polisen i gränsnära områden

Publicerad

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag tagit emot betänkandet Åtgärder i gränsnära områden av utredaren och justitierådet Stefan Reimer. En del av utredningen ingår i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Syftet har varit att säkerställa den svenska förmågan att bekämpa brott och kontrollera utlänningars rätt att vistas i landet.

SOU 2021:92 Åtgärder i gränsnära områden

Enligt utredningen finns det starka skäl att ge Polis­myndig­heten särskilda befogenheter i gränsnära områden för att möjliggöra ett intensifierat arbete i områdena och förbättra möjligheterna att bekämpa gränsöverskridande brottslig verksamhet och kontrollera vistelse­rätt i Sverige.

Bland annat föreslås att Polismyndigheten ges utökade möjligheter att bedriva kamerabevakning, göra kroppsvisitation och husrannsakan i transportmedel i förebyggande syfte samt kontrollera vistelserätt i Sverige. De nya befogenheterna ska gälla vid vissa typer av flygplatser, hamnar och tågstationer och vid allmänna vägar och broar mot utlandet samt i närheten av dessa platser.

Nästa steg i lagstiftningsprocessen är remittering av betänkandet.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.