Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förslag på nationell strategi för fossilfri vätgas presenterad

Publicerad

Energimyndigheten har presenterat förslag till en övergripande nationell strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak för regeringen. I strategin presenteras bland annat åtgärdsförslag som ska underlätta utbyggnad av fossilfri framställning av vätgas genom elektrolys.

Regeringen gav i vintras Energimyndigheten i uppdrag att analysera och kvantifiera potentialen för ökad produktion, lagring, transport och användning av vätgas, elektrobränslen och ammoniak i olika sektorer i Sverige och översiktligt inventera möjligheterna till samarbete med andra länder och aktörer i Europa.

Nu har Energimyndigheten presenterat ett förslag till nationell strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak och ett förslag till planeringsmål för elektrolysörkapacitet.  

Förslaget till strategi omfattar åtgärdsförslag inom följande områden:

  1. Ekonomiska incitament.
  2. Forskning, innovation och kompetensförsörjning.
  3. Utveckling av ramar och regelverk.
  4. Samarbete för en utvecklad värdekedja.

Regeringen kommer nu att ta del av förslaget till strategi i sin helhet och förslagen kommer beredas inom Regeringskansliet.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher